MOBILNI SISTEM ZA NAVODNJAVANJE -TIFON-    
               
    Oznaka tifona prečnik dužina     
        crijeva mm crijeva m    
  O grupa 40/180   40 180    
    50/150   50 150    
  I grupa 63/220   63 20    
    75/160   75 150    
  II grupa 75/280   75 280    
    82/250   82 250    
  90/180   90 180
  III grupa 82/420   82 420    
    90/310   90 310    
    90/330   90 330    
    100/230   100 230    
    110/200   110 200    
  IV grupa 90/500   90 500    
    100/430   100 430    
    100/450   100 450    
    110/300   110 300    
Mobilne sisteme za navodnjavanje-Tifone proizvodimo koristeći najsavremenija dostignuća
u tehnologiji proizvodnje i iskustva korisnika u korištenja ovih sistema. Pažljivim odabirom
komponenti i materijala od kojih su izrađeni, ovi sistemi garantuju dug i pouzdan vijek
eksploatacije. Tifoni su opremljeni mjenjačkim kutijama italijanskog proizvođača "Bima"
koje omogućavaju veliki izbor brzina namotavanja. Rasprskivači su sa hidropogonom, što znači 
da i u slučaju smanjenog pritiska na izlazu imamo ujednačen rad rasprskivača, koji ima 
mogućnost izbora različitog ugla zalijevanja, a izborom različitih dizni omogućen je izbor
zahvata zalijevanja i količina vodenog taloga  .      
Crijeva koja su ugrađena na tifone atestirana su i podnose pritiske preko 10 bara.  
Svi metalni dijelovi su zaštićeni cinčanjem ili bojenjem poliuretanskim dvokomponentnim 
bojama sve u cilju dugotrajne zaštite od uticaja vlage i temperaturnih oscilacija