OBRTNI PLUGOVI L 850          
               
    broj radnih klirens zahvat preporuč. težina  
Oznaka artikla tijela cm po R.T. cm snaga trak. kg  
L 850-2  2 72 30 40-50kw 460  
L 850-3   3 72 30 60-70kw 630  
               
Plugovi obrtači namjenjeni su za sjetvena i duboka oranja na dubinama 25-35 cm. Za razliku od
običnih plugova, obrtači obezbjeđuju oranje bez razora i naora, a radi smanjenih praznih hodova 
pri okretanju na uvratinama produktivniji su i ekonomičniji. Ramska konstrukcija izvedena je 
tako da se nastavljanjem ili skidanjem pojedinih sekcija  formiraju dvobrazni, trobrazni,
četvorobrazni ili izuzetno petobrazni plugovi.        
U svim varijantama ovi plugovi mogu biti opremljeni sa raonim ili diskosnim pretplužnicima 
sa gumenim ili metalnim točkovima kao i sa radnim tijelima sa rešetkastom daskom.
Sve po želji i potrebi kupca.          
               
________________________________________________________________________________

 

_

OBRTNI PLUGOVI   L 920        
               
    broj radnih klirens zahvat preporuč. težina  
Oznaka artikla tijela cm po R.T.cm snaga trak. kg  
L 920-2   2 72-82 35 55-65kw 720  
L 920-3   3 72-82 35 65-80kw 900  
L 920-4/3 4 72-82 35 85-100kw 1020  
L1050/3 3 82 40 80-100kw 1290  
Y1050/3 3 82 40 90-110kw 1300  
               
Plugovi ove kategorije posjeduju sve prednosti obrtnog pluga, namjenjeni su za oranja dubine 
do 35 cm, odlikuje ih mala masa a velika izdržljivost što se postiže pravilnim izborom
kvalitetnih materijala i preciznom izradom iskusnih stručnjaka. Jednostavnost u podešavanju
i rukovanju ovim plugovima obezbjeđuje visoku efikasnost na polju, što dodatno smanjuje 
troškove poljoprivredne proizvodnje. Ovi plugovi se isporučuju u varijantama sa raonim ili 
diskosnim pretplužnicima, sa gumenim ili metalnim točkovima, sa klasičnom "Leopard", 
daskom, rešetkastom ili spiralnom "Y" daskom.      
               

 

 

_________________________________________________________________________________

 

               
OBRTNI PLUG  Y 950 I L950          
               
    broj radnih klirens zahvat preporuč. težina  
Oznaka artikla tijela cm po R.T. cm snaga trak. kg  
Y 950-3   3 75-82 25;30 i 35 80-100kw    
Y 950-4/3 3+1 75-82 25;30 i 35 90-110kw 1300  
L950/4   4 75-82 25.30i35 85-105    
               
U osnovnoj verziji ovi plugovi su opremljeni raonim pretplužnicima, parom crtala na zadnjoj 
plužnoj glavi i točkom za regulaciju dubine . Veoma jednostavna konstrukcija omogućava
brzo i efikasno pedešavanje pluga za rad u različitim uslovima. Uzdužno podešavanje 
vrši se podešavanjem ili skraćivanjem teleskopske cijevi, zahvat plužnih tijela podešava se
preko klinastih podmetača, habajući dijelovi su proizvedeni od kvalitetnih čelika i termički 
obrađeni u vlastitoj kovačnici, dvodjelna daska omogućava jeftinijije održavanje a dug vijek 
raonika obezbjeđen je upotrebom visoko legiranog čelika i specijalne tehnologije proizvodnje.
Povećan razmak između radnih tijela omogućava veliku propusnu moć, što smanjuje vučni
otpor u radu i doprinosi uštedama goriva i vremena rada.      

 

 

_________________________________________________________________________________

 

OBRTNI PLUG   Y 1050-4/3        
               
    broj radnih klirens zahvat preporuč. težina  
Oznaka artikla tijela cm po R.T. cm snaga trak. kg  
L 1050-3 3 82 25;30 i 35 80-100kw 1290  
Y 1050-3 3 82 25;30 i 35 90-110kw 1300  
Y 10504/3 3+1 82 25;30 i 36 95-125 1550  
               
Ova vrsta pluga je novina u našoj proizvodnji, a nastao je kao plod sabranih iskustava i po-
treba naših kupaca. Spada u kategoriju plugova koji se agregatiraju uz traktore većih snaga
Ekonomičnost ovih plugova izražena je naročito na srednje velikim i veliki parcelama.
Ovaj plug je u osnovi 3+1 a robusna konstrukcija dozvoljava dodavanje još jedne glave,
tako da može biti 4+1 I na ovim plugovima novina je mogućnost promjene zahvata  
30,35 i 40 cm po radnom tijelu vrlo jednostavnim operacijama na plugu. Razmak između
plužnih tijela je 105 cm što garantuje veliku propustljivost pluga. I pored velike dužine
potporni klateći točak obezbjeđuje preciznu dubinu oranja, nezavisno od konfiguracije terena.
Dug vijek trajanja radnih tijela omogućava dvodjelna daska sa izmjenjljivim prednjim dijelom
daske i raonik sa  izmjenjljivim špicom raonika.