NOŠENE FLEKSIBILNE TANJIRAČE    
             
    prečnik broj zahvat preporuč. težina
Oznaka artikla diska mm diskova cm snaga trak. kg
TFT 20/46 460 20 180 25-30kw 341
TFT 24/46 460 24 200 30-35kw 380
             
             
Nošene tanjirače ovog tipa spadaju u kategoriju oruđa za dopunsku obradu zemljišta . Po-
sebna karakteristika im je fleksibilnost, što znači da rade na stalnoj dubini, bez obzir na nera-
vnine na terenu, što im omogućava nezavisno vješanje svake baterije na ramu, koje se 
posebnim uređajem mogu zakositi od 10 do 20 stepeni. Diskovi su urađeni od visoko kvalite-
tnog čelika, otpornog na habanje. Baterije su opremljene čistačima za svaki disk što sprečava
zagušenje tanjirače zemljom i biljnim ostatcima. Uležištenja baterija su riješena specijalnim 
zatvorenim metalnim kugličnim ležajevima koje u toku eksploatacije ne treba podmazivati.
             

________________________________________________________________________

 

NOŠENE OFSET TANJIRAČE      
             
    prečnik broj zahvat preporuč. težina
Oznaka artikla diska mm diskova cm snaga trak. kg
TO 20/460 460 20 180 35-45kw  380
TO 24/460 460 24 200 45-50kw 430
TO 28/460 460 28 250 50-65 480
TO 28/510 510 28 250 45-55kw 520
TO 32/510 510 32 290 55-65 560
             
             
Nošene ofset tanjirače mogu se koristiti za tanjiranje pooranog zemljišta pred sjetvu,
ljuštenje strnjišta i usitnjavanje žetvenih ostataka, a mogu se koristiti i u međurednoj obradi 
voćnjaka i vinograda. Veoma čvrsta konstrukcija sa diskovima od visoko kvalitetnog i termički
poboljšanog  čelika garantuje dug i pouzdan vijek ovih oruđa. Uležištenja baterija riješena su 
specijalnim metalnim, dvostruko zatvorenim ležajevima koje nije potrebno podmazivati.
Zakošenost baterija, po potrebi, može se podešavati između 10 i 18 stepeni.
             

________________________________________________________________________