PROIZVODNI PROGRAM POLJOPRIVREDNIH MAŠINA:

 

* Mašine za predsetvenu pripremu zemlje:

- Tanjirača

- Setvospremač

- Univerzalni valjak

* Sejalice za širokoredne poljoprivredne kulture:

            - Sa fiksnom gredom

            - Teleskopska

            - Sa krilima

* Sejalice za uskoredne poljoprivredne kulture:

* Mašine za međurednu obradu:

- Brana sa opružnim zubima

- Međuredni špartači

* Mašine za transport:

- Prikolice 4 t i 4.1 t

- Nosači sejalice

* Mašine za prehranu i zaštitu kultura:

- Rasipač mineralnog đubriva

- Rasturač stajskog đubriva 4 t

- Cisterne za osoku i navodnjavanje

            - M 2.4 m3

            - M 3.2 m3

- M 6 m3

- M 10 m3

* Mašine za ubiranje plodova:

- Dvoredna vadilica krompira VK-2

- Berači kukuruza jednoredni i dvoredni

* Ostale mašine:

- Pumpa za navodnjavanje

- Rovokopač

- Rotaciona kosačica

- Vakum pumpa

PRODAJA REZERVNIH DELOVA:

USLUGE: