PROIZVODNI PROGRAM LIVNICE:

 

* Razni liveni proizvodi od:

- Sivog liva

- Nodularnog liva

- Silumina

* Kanalizacioni program od sivog liva:

- Kanalski poklopci i okviri - Šahtovi

- Kanalske rešetke i okviri

- Linijske rešetke sa okvirom

- Kišne rešetke

- Okrugla kapa za zasun

- Stepenik oblika – D (Penjalica)

* Kontrolni tegovi klase tačnosti M1:

* Baštenske garniture:

USLUGE:

- Izrada drvenih modela