Subvencije 2017

Subvencije 2017

Raspisan javni poziv za nabavku novih traktora u 2017-oj godini preko Ministarstva poljoprivrede

U skladu sa članom 8. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini.
Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 19. maja 2017. godine na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva, sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati -Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini”, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100; 011/30-20-101 i 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Javni poziv za nabavku novih traktora u 2017. godini možete preuzeti OVDE

Zahtev za podsticajna sredstva za traktore možete preuzeti OVDE

Pravilnik možete preuzeti OVDE


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”,
br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o
podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku
novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.
Pravilnik možete preuzeti OVDE

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

3) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje prerade mesa, mleka, povrća, voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 100.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 75% ukupno prihvatljivih troškova. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.200.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000,00 dinara.
Korisnici sredstava su fizička lica i preduzetnici stariji od 18 i mlađi od 40 godina, na dan podnošenja zahteva, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva posle 01.01.2016. godine, a do dana zaključenja ugovora.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 23.06.2017. godine.

Tekst konkursa za podršku mladim poljoprivrednicima APV 2017 možete preuzeti OVDE

Pravilnik sa spiskom prihvatljivih investicija možete preuzeti ovdeOVDE

Prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE

Model poslovnog plana možete preuzeti OVDE